Gimnàs Nou Trim Judo
JUDO
Gimnàs Nou Trim Judo
JUDO
Gimnàs Nou Trim Judo
JUDO
Gimnàs Nou Trim Judo
JUDO
Gimnàs Nou Trim Judo
JUDO

JUDO

La paraula Judo està formada per dues paraules “ju” “do” i signifiquen quelcom semblant a “camí o via de la flexibilitat”. Amb això, s’ intenta explicar que la forma de vencer una força no és oposar-s’hi, sinó tot el contrari, donar-li suport i dirigir-laper al propi fi.

Les tècniques del judo bàsicament són projeccions, immobilitzacions, luxacions i estrangulacions. El judo actual s’ha comvertit en un esport de competició.

Es donaran clases de judo Psicomotriu, judo infantil i judo per adults.