Gimnàs Nou Trim Natació Nens
NATACIÓ NENS
Gimnàs Nou Trim Natació Nens
NATACIÓ NENS
Gimnàs Nou Trim Natació Nens
NATACIÓ NENS
Gimnàs Nou Trim Natació Nens
NATACIÓ NENS

NATACIÓ NENS

El nostre objectiu és ensenyar els nens a nadar de la forma més agradable per al nen. Tenim diversos grups i horaris de classes col·lectives de natació. L'activitat de natació per nens és fa a partir dels 3 anys o al començament escolar. Tenim un nou sistema de classificació per grups segons nivells i color del barret de bany.

NIVELL BLANC

Adaptació al medi aquàtic.

Aprendre a picar amb els peus realitzant desplaçaments curts, ho farem amb el suport de la bombolleta i el suro, exercici amb monitor dins l´ aigua.

Desplaçament amb bombolleta i suro amb el monitor fora de l'aigua.

Es van traient peces de la bombolleta en funció de l'evolució del nen/a.

NIVELL VERD

Amb el mínim de peces a la bombolleta o sense canviar de carril on el nen/a no dependrà tant del monitor.

Millorar la tècnica de cames i coordinació de les mateixes.

Treure la bombolleta i anar sols amb el suro.

Aprendre a saltar sol.

Iniciar moviments dels braços amb recolzament del suro.

Iniciar la coordinació dels moviments de braços i cames amb recolzament del suro petit.

Nadar una distància curta sense suro.

Aconseguir fer la piscina sencera sense suro.

NIVELL BLAU

Saltar a l' aigua primer amb el suro, després sense.

Millorar la coordinació dels peus i braços de crol sense suro.

Començar l'estil d' esquena amb suro i suport del monitor.

Iniciar els exercicis de respiració en el medi aquàtic i aplicar-los als diferents estils explicats.

Coordinació de peus i braços estil crol amb i sense suro.

Coordinació de peus i braços estil d'esquena amb i sense suro.

NIVELL VERMELL

Aprendre a saltar a l'aigua de caps.

Millorar la tècnica de respiració en els diferents estils.

Perfeccionament de l'estil d'esquena.

Coordinació del moviment amb respiració en estil crol.

Coordinació del moviment amb respiració en estil d'esquena.

Perfeccionament dels estils de crol i esquena.

Iniciació en l'estil de braça.

NIVELL NEGRE

Perfeccionament de tots els estils amb respiració.

Respiració bilateral de crol.

Girs al final de la piscina.

Treball de resistència i velocitat.

Treball d'apnea.