Gimnàs Nou Trim
Gimnàs Nou Trim

RECEPCIÓ

1. INSCRIPCIÓ:

Per inscriure's en el nostre Centre Esportiu caldrà fer efectives les següents quantitats: Matrícula i Primera Mensualitat.

Els nous abonats hauran de complimentar totes les dades exigides a la fitxa d´alta del centre.

Els nous abonats tenen l´obligació de llegir i respectar la normativa d´us del centre.

Els nous abonats hauran de fer servir obligatòriament el control d´accés al centre, per tal de tenir controlat l´aforament.

2. BAIXES I MODIFICACIONS:

Per qualsevol rectificació en les dades personals o bé per fer una baixa caldrà comunicar-ho a recepció entre el dia 23 i el 25 del mes anterior i s´haurà de fer per escrit en el mateix centre, en el cas contrari el centre no es farà responsable de cap actuació posterior al titular. Les modificacions seran registrades i signades per l'interessat, per tal d'evitar possibles errors. La Direcció del Centre no es farà responsable de cap variació que no hagi estat notificada, per tant signada i registrada degudament.

3. ACCES A LES NOSTRES INSTAL-LACIONS:

Estarà sotmès al prepagament de les mensualitats corresponents. El pagament de l'última mensualitat no significarà en cap cas el pagament de quotes anteriors.

Al nostre centre està reservat el dret d´admissió.

Qualsevol persona que no respecti aquesta normativa, pot ser convidat a abandonar el centre.

4. DEVOLUCIÓ DE REBUTS

En cas de rebre un rebut bancari retornat haureu de fer el pagament d'aquest més els interessos de la devolució.

Recordem a tots els nostres abonats que un cop abonada la quota al centre per normativa no retornarà els diners, sempre es farà un val amb data d´us.

5. OBJECTES:

Els objectes de valor els podeu deixar a recepció o bé en alguna dels armariets. La Direcció del Centre no es farà responsable de tots aquells objectes que no han estat dipositats a recepció o bé en alguna dels armariets.

6. QUEDA TOTALMENT PROHIBIT A TOTES LES INSTAL-LACIONS:

Fumar.

Circular sense samarreta o sense calçat.

Menjar (excepte a la zona de màquines vending).

Ús de les instal-lacions a menors de 16 anys (excepte sala infantil i classes específiques per a fills dels socis).