Gimnàs Nou Trim T.B.C.
T.B.C.
Gimnàs Nou Trim T.B.C.
T.B.C.
Gimnàs Nou Trim T.B.C.
T.B.C.

T.B.C.

TBC són les sigles de Total Bodi Conditioning, que significa condicionament corporal total. Com el seu propi nom indica, durant les classes de TBC es pretén aconseguir un entrenament total del cos combinant diferents tipus d’ exercicis per treballar totes les zones del cos ajudant-se de diferents elements, com a gomes, steps, peses, plataformes inestables, barres, etc…

Tenint això en compte, ès fácil veure que el TBC ofereix una gran varietat d’activitats, ja que els aparells permeten una àmplia varietat d’exercicis i en anar dirigit a l’entrenament global, les possibilitats de treball són molt grans. De fet, si hi ha alguna cosa que caracteriza a les clases de TBC és precisament la seva varietat.